400ква чадалтай тмг11 трансформатор

Алдаа мэдээлэх

2020-07-06
400кВА чадалтай ТМГ11 трансформатор
10,500,000.00
 
 

ТМГ11 3 фазын  трансформатор нь анх 1986 онд Минского цахилгаан техникийн үйлдвэрт францын“AlstomAtlantic” компантай хамтран бүтээгдэж байсан бөгөөд трансформатор үйлдвэрлэлээр  дэлхийд тэргүүлэгч трансформаторын үйлдвэрлэгч компани болж чадсан юм. Трансформаторд тусгагдсан инженер техникийн шиидэл нь удаан хугацааны найдвартай ажиллагаа мөн засвар үйлчилгээтэй холбоотой зардалыг хэмнэх боломжтой юм.Трансформаторын техникийн өгөгдөл.


                            

 

Марк тип

 
 

ТМГ11-400

 
 

Бүрэн чадал

 
 

400кВА

 
 

Хэвийн хүчдэл өндөр тал 

 
 

6/10кВ

 
 

Хэвийн хүчдэл нам тал 

 
 

0.4кВ

 
 

Хүчдлийн тохируулга

 
 

+-5%

 
 

Ашиглалтын температур 

 
 

-45-+40

 
 

 Холболтын бүлэг

 
 

 

 


Ашиглалтын зориулалт

ТМГ21 3 фазын  тосон хөргөлттэй трансформатор нь цахилгаан эрчим хүчнийсистемд хүчдлийн хувиргуурын зориулалтаар ил болон хаалттай хувиарлах байгууламжсуурилуулж ашиглагддаг. Үйлдвэрлэгчээс заагдсан ашиглалтын температур нь -45аас 40 хүртэл. Трансформатор нь тэсрэх дэлбэрэх, химийн идэвхтэй болон чичиргээ ихтэй орчинд суурилуулагдахаар үйлдвэрлэгдээгүй болно. Заагдсан хүчдлийн түвшингээс +-5% тохируулж болно. ТМГ11 тосны түвшинг хянах зориулалт бүхий хөвөгч индикатортой. 


 
Менежертэй холбогдох