160ква чадалтай тмг11 трансформатор

Алдаа мэдээлэх

2020-07-06
160кВА чадалтай ТМГ11 трансформатор
6,500,000.00
 
 

ТМГ11 3 фазын трансформатор нь анх 1986 онд Минского цахилгаан техникийн үйлдвэрт францын“AlstomAtlantic” компантай хамтран бүтээгдэжбайсан бөгөөд ТМГ төрлийн  трансформатор-оор дэлхийд тэргүүлэгч трансформатор үйлдвэрлэгч компани болжчадсан юм. Трансформатордтусгагдсан инженер техникийн шиидэл нь удаан хугацааны найдвартай ажиллагаа мөнзасвар үйлчилгээтэй холбоотой зардалыг хэмнэх боломжтой юм.
Трансформаторын техникийн өгөгдөл.


Марк тип

ТМГ-160

Бүрэн чадал

160кВА

Хэвийн хүчдэл өндөр тал 

6/10кВ

Хэвийн хүчдэл нам тал 

0.4кВ

Хүчдлийн тохируулга

+-5%

Ашиглалтын температур 

-45-+40

 Холболтын бүлэг

 

ТМГ11 3 фазын тосон хөргөлттэй трансформатор нь цахилгаанэрчим хүчний системд хүчдлийн хувиргуурын зориулалтаар ил болон хаалттай хувиарлахбайгууламж суурилуулж ашиглагддаг. Үйлдвэрлэгчээс заагдсанашиглалтын температур нь -45 аас 40 хүртэл. Трансформаторнь тэсрэх дэлбэрэх, химийн идэвхтэй болон чичиргээихтэй орчинд суурилуулагдахаар үйлдвэрлэгдээгүй болно. Заагдсанхүчдлийн түвшингээс +-5% тохируулж болно. ТМГ11 тосны түвшинг хянах зориулалт бүхий хөвөгч индикатортойМенежертэй холбогдох