Зэс голтой, зөөлөн пугвв кабель

Алдаа мэдээлэх

2020-07-06
Зэс голтой, зөөлөн ПуГВВ кабель /ПУГНП/
1,050.00
 
 

П - Утас

У -  Суурилуулалт

Г - Уян хатан

B - Тусгаарлагч -поливинил хлоридын хуванцар нэгдлээр хийсэн

B - Бүрээс - дүүргэлт бүхий PVC нэгдлээр хийсэн

Энэхүү кабелийг 400Гц хүртэлх давтамжтай 450/750 В хүртэлх хүчдэлтэй дотоод цахилгаан суурилуулалт буюу гэрэлтүүлэг, цахилгаан байгууламж, цахилгаан тоног төхөөрөмж, машин,механизм, багаж хэрэгслийг суурилуулахад 1000 В хүртэлх хүчдэлд ашигладаг.


1

Дамжуулагчийн төрөл

Зэс

2

Кабелийн хөндлөн огтлолын талбай (мм.кв)

2х1,5...3х4

3

Жил-ийн тоо

2

4

Тусгаарлагчийн материал

ПВХ тусгаарлагч

5

Орчны температур, дээд хязгаар (Градус цельс)

+65

6

Орчны температурын доод хязгаар (Градус цельс)

-50

7

Хэвийн гүйдэл (A)


8

Дамжуулагчийн шинж чанар

Хатуу

9

Баримталж буй стандарт

ГОСТ 22483-77

10

Суурилуулалтын  температур (Градус цельс)

-15

11

Тусгаарлагчийн өнгө

Хар, цэнхэр, улаан, цагаан, шар алаг

12

Хэвийн хүчдэл (В)

450/750
Менежертэй холбогдох