1000ква чадалтай тмг21 трансформатор

Алдаа мэдээлэх

2020-07-04
1000кВА чадалтай ТМГ21 трансформатор
26,000,000.00
 
 

ТМГ21 3 фазын  трансформатор нь анх 1986 онд Минского цахилгаан техникийн үйлдвэрт францын “AlstomAtlantic” компантай хамтран бүтээгдэж байсан бөгөөд трансформатор үйлдвэрлэлээр  дэлхийд тэргүүлэгч трансформаторын үйлдвэрлэгч компани болж чадсан юм. Трансформаторд тусгагдсан инженер техникийн шиидэл нь удаан хугацааны найдвартай ажиллагаа мөн засвар үйлчилгээтэй холбоотой зардалыг хэмнэх боломжтой юм.


Трансформаторын техникийн өгөгдөл.


Марк тип

ТМГ21-800

Бүрэн чадал

1000кВА

Хэвийн хүчдэл өндөр тал 

6/10кВ

Хэвийн хүчдэл нам тал 

0.4кВ

Хүчдлийн тохируулга

+-5%

Ашиглалтын температур 

-45-+40

 Холболтын бүлэг

 


Ашиглалтын зориулалт


ТМГ21 3 фазын  тосон хөргөлттэй трансформатор нь цахилгаан эрчим хүчнийсистемд хүчдлийн хувиргуурын зориулалтаар ил болон хаалттай хувиарлах байгууламжсуурилуулж ашиглагддаг. Үйлдвэрлэгчээс заагдсан ашиглалтын температур нь -45аас 40 хүртэл. Трансформатор нь тэсрэх дэлбэрэх, химийн идэвхтэй болон чичиргээ ихтэй орчинд суурилуулагдахаар үйлдвэрлэгдээгүй болно. Заагдсан хүчдлийн түвшингээс +-5% тохируулж болно. ТМГ11 тосны түвшинг хянах зориулалт бүхий хөвөгч индикатортой.


Менежертэй холбогдох