Хөнгөн цагаан голтой, аввг кабель

Алдаа мэдээлэх

2020-07-04
Хөнгөн цагаан голтой, АВВГ кабель
850.00
 
 

А- Гүйдэлдамжуулагч материал нь хөнгөн цагаан

В- Үндсэнтусгаарлагч ПВХ (поливинилхлорид)

В- КабелийнбүрээсПВХ (поливинилхлорид)

Г- Хуяггүй 

Хөнгөн цагаан голтой хүчнийкабель- Халуун, хүйтэнд тэсвэртэй поливинилхлоридон бүрээстэй, гадаад орчны-50С-аас +50С температурт тэсвэртэй, ахуйн нөхцөлд болон барилга байгууламжинд ашиглана.

Техникийн өгөгдөл:


1

Дамжуулагчийн төрөл

Хөнгөн цагаан

2

Кабелийн хөндлөн огтлолын талбай (мм.кв)

2х2,5…3х240

3

Жил-ийн тоо

1-4

4

Тусгаарлагчийн материал

Пластмасс буюу PVC тусгаарлагч

5

Орчны температур, дээд хязгаар (Градус цельс)

+50

6

Орчны температурын доод хязгаар (Градус цельс)

-50

7

Хэвийн гүйдэл (A)

500 хүртэл

8

Дамжуулагчийн шинж чанар

Хатуу 

9

Баримталж буй стандарт

ГОСТ 31996-2012 ТУ 16-705.499-2010

10

Суурилуулалтын  температур (Градус)

-15хэм

11

Тусгаарлагчын өнгө

Цэнхэр, цагаан, хар, бор, шар-ногоон

12

Хэвийн хүчдэл (В)

660-1000

Менежертэй холбогдох