Контрольный/хяналтын/, зэс голтой КВВГ кабель

2020-07-04
3,200.00
 
 

К ― контрольный кабель,

В ― Үндсэн тусгаарлагч ПВХ (поливинилхлорид)

В ― Кабелийн бүрээс ПВХ (поливинилхлорид)

Г ― Хуяггүй

Хатуу зэс кабель (контрольный кабель)- Поливинилхлоридон тусгаарлагчтай,660В хүртэлх хүчин чадалтай, электрон цахилгаан хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, дохиолол хамгаалалтанд ашиглана. Мөн механик нөлөөлөл багатай туннел, дотор орчин, хүнд нөхцөлд ашиглаж болно.

1

Дамжуулагчийн төрөл

Зэс

2

Кабелийн хөндлөн огтлолын талбай (мм.кв)

7х1,519х1,5

3

Жил-ийн тоо

1-4

4

Тусгаарлагчийн материал

Пластмасс буюу ПВХ

5

Орчны температур, дээд хязгаар (Градус цельс)

+50

6

Орчны температурын доод хязгаар (Градус цельс)

-50

7

Хэвийн гүйдэл (A)

42 ихгүй

8

Дамжуулагчийн шинж чанар

Хатуу

9

Баримталж буй стандарт

ГОСТ 1508-78

10

Суурилуулалтын  температур (Градус цельс)

-15

11

Тусгаарлагчийн өнгө

Цэнхэр, улаан, шар, ногоон

12

Хэвийн хүчдэл (В)

660

Менежертэй холбогдох