Замын хөрсний гажилтыг тодорхойлох багаж

Алдаа мэдээлэх

2020-06-11
Замын хөрсний гажилтыг тодорхойлох багаж
 
 

Замын трассын дагуух улхөрсний хэв гажилтын модулийг тодорхойлох туршилтыг “AASHTO; ASTM” D 1195 стандартын СТК-3 ба маркийн багажаар явуулна. 

Менежертэй холбогдох