Замын судалгааны багаж

2020-06-11
 
 
Замын судалгаанд ул хөрсний чийгийг түргэн хугацаанд газар дээр нь хэмжих маш чухал байдаг. Бид БНХАУ-ын Display:4 digital LCD үйлдвэрийн сүүлийн үеийн  Soil Moisture Meter PMS 710 маркын багажийг ул хөрсний чийгийг газар дээр нь хэмжихэд ашиглаж байна.