Автомат хэмжигч багаж

Алдаа мэдээлэх

2020-06-11
Автомат хэмжигч багаж
 
 

Хадан чулуулгийнөгөршил, бат бөх чанар, нягтралт болон талбайн гүний тархалтыг тогтооход ОХУ-дүйлдвэрлэсэн геофизикийн “Акустик-резонансын шугамчлал”(Резонансно-акустическое профилирование) РАП маркийн ба БНХАУ-ын PQWT-TC300маркийн автомат хэмжигч багажийг ашиглаж байна. 

Менежертэй холбогдох