Элсэн конусын туршилтын багажнууд

2020-06-11
 
 
Ул хөрсний нягт болондалангийн нягртаршилтыг MNS ASTM D 1556;2002стандартаар тодорхойлох Элсэн конусын туршилтыг замынсудалгаанд өргөнөөр ашиглах хамгийн баталгаатай багаж юм . Туршилтын замынтрассын дагууд, шуфанд, далан, суваг гэх мэт олон