Элсэн конусын туршилтын багажнууд

2020-06-11
 
 
Ул хөрсний нягт болон далангийн нягртаршилтыг MNS ASTM D 1556;2002 стандартаар тодорхойлох Элсэн конусын туршилтыг замын судалгаанд өргөнөөр ашиглах хамгийн баталгаатай багаж юм . Туршилтын замын трассын дагууд, шуфанд, далан, суваг гэх мэт олон