DCP туршилтын багаж

2020-06-11
 
 
DCP (Dynamic ConePenetration)-ийн туршилтыг олон зориулалтаар ашиглана. Трассын дагууд талбайдболон далан суваг, шурф гэх мэт олон зориулалтаар туршилт хийнэ.