Стандарт туршилтын багаж

Алдаа мэдээлэх

2020-06-11
Стандарт туршилтын багаж
 
 

Гүүр хоолойн тулгуур суурийн ул хөрсий барьцалдах чанар буюу даац, бат бэх чанарыг ASTM D1586:2008-ын дагуутодорхойлох DPT (DynamicPenetration Test) стандарт туршилтынбагаж

Менежертэй холбогдох