Стандарт туршилтын багаж

2020-06-11
 
 
Гүүр хоолойн тулгуур суурийн ул хөрсий барьцалдах чанар буюу даац, бат бэх чанарыг ASTM D1586:2008-ын дагуу тодорхойлох DPT (Dynamic Penetration Test) стандарт туршилтын багаж