Динамик зондын туршилтын багаж

2020-06-11
 
 
Замын трассын дагууд барих гүүр хоолойн тулгуур суурийн ул хөрсийбарьцалдах чанар буюу динамик эсэргүүцлийг MNS 3233:2016 стандартын дагуу тодорхойлох Динамик зондын туршилтын багаж