Miller 400 A маркын багаж

2020-06-10
 
 

  цахилгаан эсэргүүцлийг лабораторид MILLER 400A маркын багажаар тодорхойлж байна.