Аттерберг иж бүрдэл багаж

2020-06-10
 
 

Ул хөрсний уян налархай үзүүлэлтийг АASHTO, ASTM стандартаар тодорхойлох Аттерберг  иж бүрдэл багаж