Ул хөрсийг шигшүүрийн аргаар тодорхойлогч

Алдаа мэдээлэх

2020-06-10
Ул хөрсийг шигшүүрийн аргаар тодорхойлогч
 
 

Ул хөрсний том ширхэгийн агууллагыг шигшшүрийн аргаар тодхоройлж буй нь.

Менежертэй холбогдох