Ул хөрсийг тодорохойлогч

2020-06-10
 
 
Ул хөрсний жижиг ширхэгийн агуулгыг аэромертээр тодорхойлж буй нь