Квадрат

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
КВАДРАТ ( ДӨРВӨЛЖИН ХӨНДИЙ ХООЛОЙ )
 
 

Квадрат / дөрвөлжин хөндий хоолой/  худалдаж байна. 

Сонирхсон хэмжээгээ 7000-2903, 7000-6331 утаснаас тодруулна уу. 

"УЛААНБААТАР МЕНЕЖМЕНТ"ХХК 

Компанийн сайт :  www.ubmanagement.mn 

КВАДРАТ 
Квадрат 15х15х1.20.4961,800,0008825,292ГОСТ 8639-82            ГОСТ 8645-68           ГОСТ 13663-86,                                                СТ3сп/пс
Квадрат 20х20х1.20.666 2019 оны 1 сард ирнэ  
Квадрат 20х20х1.50.86 
Квадрат 20х20х2.01.26 
Квадрат 25х25х1.20.8361,800,0001,4948,964
Квадрат 25х25х1.51.0961,800,0001,96211,772
Квадрат 25х25х2.01.4161,800,0002,53815,228
Квадрат 30х30х1.51.2962019 оны 1- сард ирнэ  
Квадрат 30х30х2.01.786 
Квадрат 40х40х1.51.646 ГОСТ 8639-82            ГОСТ 8645-68           ГОСТ 13663-86,                                                СТ3сп/пс
Квадрат 40х40х3.03.566 
Квадрат 50х50х2.02.866 
Квадрат 50х50х3.04.296 
Квадрат 60х60х2.03.496 
Квадрат 60х60х4.06.5212 
Квадрат 80х80х3.06.7712 
Квадрат 80х80х4.08.5712 
Квадрат 100х100х39.0312 
Квадрат 100х100х411.2312 
Квадрат 120х120х413.5212 

Менежертэй холбогдох