КВАДРАТ ( ДӨРВӨЛЖИН ХӨНДИЙ ХООЛОЙ )

2019-11-06
 
 
Квадрат / дөрвөлжин хөндий хоолой/  худалдаж байна. 
Сонирхсон хэмжээгээ 7000-2903, 7000-6331 утаснаас тодруулна уу. 
"УЛААНБААТАР МЕНЕЖМЕНТ"ХХК 
Компанийн сайт :  www.ubmanagement.mn 
КВАДРАТ 
Квадрат 15х15х1.2 0.49 6 1,800,000 882 5,292 ГОСТ 8639-82            ГОСТ 8645-68           ГОСТ 13663-86,                                                СТ3сп/пс
Квадрат 20х20х1.2 0.66 6  2019 оны 1 сард ирнэ   
Квадрат 20х20х1.5 0.8 6  
Квадрат 20х20х2.0 1.2 6  
Квадрат 25х25х1.2 0.83 6 1,800,000 1,494 8,964
Квадрат 25х25х1.5 1.09 6 1,800,000 1,962 11,772
Квадрат 25х25х2.0 1.41 6 1,800,000 2,538 15,228
Квадрат 30х30х1.5 1.29 6 2019 оны 1- сард ирнэ   
Квадрат 30х30х2.0 1.78 6  
Квадрат 40х40х1.5 1.64 6   ГОСТ 8639-82            ГОСТ 8645-68           ГОСТ 13663-86,                                                СТ3сп/пс
Квадрат 40х40х3.0 3.56 6  
Квадрат 50х50х2.0 2.86 6  
Квадрат 50х50х3.0 4.29 6  
Квадрат 60х60х2.0 3.49 6  
Квадрат 60х60х4.0 6.52 12  
Квадрат 80х80х3.0 6.77 12  
Квадрат 80х80х4.0 8.57 12  
Квадрат 100х100х3 9.03 12  
Квадрат 100х100х4 11.23 12  
Квадрат 120х120х4 13.52 12  

Менежертэй холбогдох