Модулан хийцлэлтэй угсармал гэр нь үндсэн 9 хэсэг шал, 8  хана,  8 дээвэр, 1 тооно гэсэн бүрдлээс бүрдэх ба хооронд нь боож бэхлэн хөшүүн бат бөх чанартай болсон. Ингэснээр баганат улаасгүй чөлөөтэй орон зайтай бүрдэж бүрэн тоноглолтой ариун  цэврийн өрөө, гал тогооны тавилга төлөвлөж өгсөн  онцлог давуу талтай. Доторхи цахилгаан болон цэвэр бохир усны монтажийг барилгын стандартын дагуу угсарч, усны нөөцийн сав, ус халаагч суурилуулсан  т ул  шууд ашиглахад бэлэн.

Менежертэй холбогдох