3000м2 объект зарна

2020-05-26
2,700,000,000.00
 
 
📍 Үйлдвэрийн зориулалттай, томоохон газартай Үл хөдлөх хөрөнгө зарна. Төвийн шугам сүлжээнд бүрэн холбогдсон мөн үйлдвэрийн ууртай.
3000м2 объект | 7000м2 газартай
#UAQualifiedListing
☎️ 8888-9300