ХАЛААЛТЫН ШИРМЭН РАДИАТОР / ПААР/

2019-11-06
 
 
МС-140М2-300 , ГОСТ 31311-2005 стандарттай Халаалтын ширмэн радиатор манайд байнга худалдаж байна. 
1 радиатор 4 болон 7 ширхэг секцтэй,  

Үнэ болон үлдэгдэлийг компанийн 7000-2903, 7000-6331 утаснаас тодруулна уу. 
 

Менежертэй холбогдох