БЕТОН ЭДЛЭЛИЙН УТАС /ВР/

2019-11-06
 
 
Бетон эдлэлийн утас - ВР ийг үйлдвэрээс нь шууд нийлүүлэн худалдаж байна. 
Материалын үлдэгдэл болон үнэ байнга өөрчлөгдөж байдаг тул 7000-2903, 7000-6331 утаснаас ЗААВАЛ тодруулна уу. 
Манай компанид худалдаалагдаж байгаа бусад материалын нэр төрөл, хэмжээ, үнийг www.ubmanagement.mn сайтаас үзнэ үү. 
 
ВР - Бетон эдлэлийн утас 
ВР ф-3 мм ≈1,000тн     1,800,000   ГОСТ 6727-80, 1КП
ВР ф-4 мм ≈1,000тн   1.800,000  
ВР ф-5 мм ≈1,000тн   1,800,000   

Менежертэй холбогдох