Бетон эдлэлийн утас - ВР утас

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 

Бетон эдлэлийн утас - ВР ийг үйлдвэрээс нь шууд нийлүүлэн худалдаж байна. 

Материалын үлдэгдэл болон үнэ байнга өөрчлөгдөж байдаг тул 7000-2903, 7000-6331 утаснаас ЗААВАЛ тодруулна уу. 

Манай компанид худалдаалагдаж байгаа бусад материалын нэр төрөл, хэмжээ, үнийг www.ubmanagement.mn сайтаас үзнэ үү. 

ВР - Бетон эдлэлийн утас 
ВР ф-3 мм≈1,000тн    3200000 ГОСТ 6727-80, 1КП
ВР ф-4 мм≈1,000тн 3100000 
ВР ф-5 мм≈1,000тн 3100000 

Менежертэй холбогдох