ШВЕЛЛЕР /Орос/

2019-11-06
 
 
ОХУ-д үйлдвэрлэсэн чанарын шаардлага хангасан ШВЕЛЛЕР байнга худалдаж байна. 
Дараах хүснэгтэд 2018 оны 10 сарын 17-ны өдрийн байдлаархи манайд байгаа швеллерын нэр төрөл, үнийг оруулсан болно. Та швеллер сонирхох тохиолдолд компанийн холбогдох утаснаас заавал тодруулж байхыг хүсье.  
 
ШВЕЛЛЕР 
Швеллер 8 П 7.26 12 1,850,000       13,431                 161,172 ГОСТ 8240-97,             ГОСТ 380-2005                                      Ст3сп/пс
Швеллер 10 П 8.69 12 1,850,000       16,077                 192,918
Швеллер 12 П 10.64 12 1,850,000       19,684                 236,208
Швеллер 14 П 12.46 12 1,850,000       23,051                 276,612
Швеллер 16 П 14.6 12 1,850,000       27,010                 324,120
Швеллер 18 У 16.5 12 1,850,000       30,525                 366,300
Швеллер 20 У 18.4 12 дууссан  
Швеллер 24 У 24.5 12 дууссан  
Швеллер 27 У 27.85 12 1,850,000       51,523                 618,270
Швеллер 30 У 32.5 12 дууссан  

Материалын нэр төрөл, хэрэгцээт хэмжээ болон тооцооллыг 7000-2903, 7000-6331 утаснаас тодруулна уу. 
"УЛААНБААТАР МЕНЕЖМЕНТ"  ХХК
Манайд худалдаалагдаж байгаа бусад материалын нэр төрөл, үнийг манай компанийн албан сайтаас үзнэ үү.   www.ubmanagement.mn 

Менежертэй холбогдох