Үйлчилгээ

Алдаа мэдээлэх

2020-05-23
Үйлчилгээ
 
 

Монголын цонх, хаалга үйлдвэрлэгчдийн холбоон нь дор дурьдсан ажил үйлчилгээг үзүүлнэ.

* Монголын цонх хаалга үйлдвэрлэгчидийн эрх ашгийг хамгаалах, мэдээлэл нэгтгэх, мэргэжлийн зөвөлгөө өгөх.

* Цонхны стандартыг мөрдүүлэх, чанартай цонх үйлдвэрлэхэд сургалт, семинар зохион байгуулна.

* Цонхны техникч, шилний техникчийг сургаж мэргэжилтэй боловсон хүчин сургана.

* Үйлдвэрлэгчдийн дуу хоолой болж, саналыг төрийн болон төрийн бус байгууллагад тусгах талаар санал, зөвлөмж гаргах.

* Цонх, хаалганы бараа материал, шинэ техник технологийг нэвтрүүлэхэд санал, зөвлөмж өгч, гадаад дотоодын байгууллагуудтай холбоо тогтоож, үзэсгэлэн сургалт семинарт хамруулж зөвөлгөө өгнө. 

* Цонх, хаалгатай холбоотой Иргэд, ААН-с ирсэн, ААН-д мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, шаардлагатай мэдээллээр хангах.

* Цонхны талаархи санал гомдлыг хүлээн авч,  мэргэжлийн түвшинд зөвөлгөө өгч, дүгнэлт гаргаж өгнө. 

* Шинээр үүсгэн байгуулагдаж байгаа цонхны үйлдвэрүүдэд мэргэжлийн зөвөлгөө өгч, технологийн заавар боловсруулж өгнө. 

Менежертэй холбогдох