Рапид харш хороолол

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 

Рапид харш Хорооллын 6, 7, 14, 29, 30-р блокын БУА-аас гадна гадна дотор засал, 8-р блокын өрлөгийн ажлуудыг гүйцэтгэсэн.

Менежертэй холбогдох