Дотор зориулалтын камер

2020-05-22
Дотор зориулалтын камер
 
 

Дотор зориулалтын ухаалаг камер

ХҮН НЭВТЭРСНИЙГ МЭДЭЭЛЭГЧ:

Үл таних этгээдийг илрүүлсэн тохиолдолд таны гар утсанд видео болон зураг илгээж мэдээлнэ.

ХАМГИЙН ХЯЛБАР СУУРИЛУУЛАЛТ:


Гэр дотроо хаалга руу чиглүүлж байрлуулан тогонд залган аппликейшнийг татаж авахад л хангалттай.

ДОХИОЛОЛ МЭДРЭГЧ:


Дохиоллын чимээг мэдэрсэн үед камер нь гар утас руу тань мэдээлэл илгээж бичлэг хийх болно.

ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХАМГААЛАЛТ:


Царай таних технологийн тусламжтайгаар зөвхөн үл таних этгээдийн дүрсийг бичлэг болгон хадгалах горимыг сонгох 

боломжтой.

ТОГТМОЛ ТӨЛБӨРГҮЙ:


Бичлэгүүдийг серверт хадгалсныхаа төлөө ямар нэгэн нэмэлт төлбөр авахгүй.
Менежертэй холбогдох