Модулийн автомат таслуурууд

Алдаа мэдээлэх

2020-05-22
Модулийн автомат таслуурууд
 
 
 • Автомат таслуурууд нь орчин үеийн суурилуулалтад тохирохын сацуу богино холбоо, цахилгааны хэт хүчдэл, үлдэгдэл гүйдлийн доголдол зэргээс хамгаалах хамгийн найдвартай, дээд зэрэглэлийн шийдэл юм. 

  •Хамгийн сайн чанарын материал    
  •10 000 удаагийн ажиллагаагаар шалгарсан   

   •Богино холболтын хамгаалалт “Класс3”         

  •Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанар
  •Хүйтэн, халуун аль ч нөхцөлд ажиллах чадвартай -25C ээс+70C

Менежертэй холбогдох