Барилгын хог хаягдалд суурилсан бүтээгдэхүүний стандартууд батлагдлаа

Алдаа мэдээлэх

2020-05-21
 
 

"Монгол улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих" төслийн хүрээнд барилгын хог       хаягдалд суурилсан бүтээгдэхүүний технологийн дараах стандартууд боловсруулагдаж батлагдан Монгол улсын    бүртгэлд            бүртгэгдлээ.

1.      Дахин боловсруулалтаас гарган авсан бетонон дайрга - Техникийн шаардлага - (MNS 6830:2020). Стандартын дэлгэрнгүйг ЭНДЭЭС харна уу.

2.      Дүүргэгчийн геометр шинж чанарыг тодорхойлох арга - 11-р хэсэг:  Дахин боловсруулалтаас гарган авсан бетон дайрганы      бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлох арга - (MNS EN 933-11:2020). Стандартын дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС харна уу.

3.      “Дүүргэгчийн химийн  шинж чанарыг тодорхойлох арга” 6-р хэсэг: Цементийн барьцалдаж эхлэх хугацаанд дахин                         боловсруулалтаас гарган авсан дүүргэгчийн хандалсан уусмалын үзүүлэх нөлөөг тогтоох  арга - (MNS EN 1744-6:2020). Стандартын дэлгэрэнгүйг ЭНДЭЭС харна уу. 


Менежертэй холбогдох