"Барилгаас Үүсэх Хог Хаягдал" гарын авлага

Алдаа мэдээлэх

2020-05-21
 
 

Каритас Чех Репаблик ОУ-н хүмүүнлэгийн байгууллагын Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн газраас хэрэгжүүлж буй "Монгол           улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих" төслийн хүрээнд барилгын салбарын         жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулан барилгын хог хаягдал, хуучин барилгын ухаалаг буулгалт, буулгалтаас үүссэн             хаягдлыг дахин боловсрулах аргын талаар онолын болон практик мэдлэг олгох, цаашид барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал    болон тогтвортой, цэвэр үйлдвэрлэл, хэрэглээг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэхэд дэмжих, чадавхи олгох     сургалтыг 2018-2019 онуудад үе шаттайгааар зохион байгуулсан. Тус сургалтад тусгагдсан лекцийн агуулгаас гадна нэмэлт            мэдээлэл, зарим хууль, эрх зүйн заалтууд, барилга буулгалтын ажлын үед баримтлах шаардлагууд, олон улсын жишээ бүхий               гарын авлагыг доорх 2 линкээр орж үзнэ үү. 

Сургалтын гарын авлага 1 шат

Сургалтын гарын авлага 2 шат

Менежертэй холбогдох