Aw-d306 галын дохиоллын хаягжуулалттай строб үүсгэгч гэрлэн дохио

Алдаа мэдээлэх

2020-05-21
AW-D306 Галын дохиоллын хаягжуулалттай строб үүсгэгч гэрлэн дохио
 
 

Хаягжуулалттай галын дохиоллын строб үүсгэгч гэрлэн дохио AW-D306 нь тогтмол 24V Цахилгаан хангамж болон базад холбогдсоны дараа дуут болон харааны дохилол өгөх боломжтой. Үүнийг баз хэлбэрийн галын дохиоллын хяналтын самбар ашиглан ашиглаж болно. Осол гарсны дараа галын дохиоллын хяналтын самбараас өгсөн командын хүрээнд гэрлэн дохио ажиллаж эхэлнэ. Энэ үед гэрлэн дохио нь харагдахуйц гэрлэн дохио өгөхөөс гадан маш чанга дуут дохиолол өгөн ослын газар дээрээс хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагтай байгааг сануулах болно.

Менежертэй холбогдох