Asenware aw-css2166-4 энгийн галын строб үүсгэгч гэрлэн дохио

Алдаа мэдээлэх

2020-05-21
ASENWARE AW-CSS2166-4 Энгийн галын строб үүсгэгч гэрлэн дохио
 
 

1.

Энэ нь галын дохиоллын автомат гаралтын төхөөрөмж бөгөөд гол төлөв дохиолол дуугарч, анивчдаг юм

2.

Тогтмол гүйдэлтэй 24V цахилгаан дохиогоор энгийн дууны төрөл болон гэрлийн дохиоллыг ажиллуулахад дохиоллын дуу чимээ болон гэрэл анивчдаг

3.

Гал гарсан тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэлтийг мэдэгдэх үр дүнтэй анхааруулах дуу болон гэрэл байж болно
Менежертэй холбогдох