Asenware aw-css2166-2 энгийн галын строб үүсгэгч гэрлэн дохио

Алдаа мэдээлэх

2020-05-21
ASENWARE AW-CSS2166-2 Энгийн галын строб үүсгэгч гэрлэн дохио
 
 

AW-CSS2166-2 Галын строб үүсгэгч гэрлэн дохио нь дохиоллын нэг төрлийн терминал төхөөрөмж юм. Гал гарах үед дуу болон гэрлийн дохиололд ашиглагддаг.

1.

Хоёр утас эсвэл дөрвөн утастай системийн утасжуулах аргыг ашиглах хүлээн авна

2.

Үндсэн шугамын төгсгөл нь туйлшралгүй гэсэн хоёр үндсэн шугамыг хүлээн авдаг

3.

ахилгааны төгсгөлийг DC24V цахилгаан шугам руу холбоно

Менежертэй холбогдох