Asenware aw-crp2166 ердийн давтагч

Алдаа мэдээлэх

2020-05-21
ASENWARE AW-CRP2166 Ердийн давтагч
 
 

Галын дохиоллын системийн бүсийн дэлгэц нь бүс бүрийн галын дохиоллын байдлыг хялбархан харахад ашигладаг бөгөөд AW-CRP2166 системд холбогдох боломжтой.

1.

Засвар үйлчилгээний өртөг бага

2.

AW-CFP2166 удирдлагын системд холбогдсон

3.

32 бүс хүртлэх AW-CRP2166 бүсийн дэлгэц нь AW-CFP2166 тус бүрийг холбох боломжтой

4.

AW-CRP2166 бүсийн дэлгэц ба AW-CFP2166 хяналтын системийг RS485 ашиглан холбоно

5.

AW-CRP2166 бүсийн дэлгэц нь AW-CFP2166 хяналтын системээс хүчдэл авах боломжтойМенежертэй холбогдох