Шинэ орон сууцны зах зээлийн мэдээллүүд

Алдаа мэдээлэх

2020-05-21
Шинэ орон сууцны зах зээлийн мэдээллүүд
1,000,000.00
 
 

1.    УБ ХОТЫН ШИНЭ ОРОН СУУЦНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

1)    Ашиглалтад орсонорон сууцны борлуулалтын мэдээлэл 

·        Шинэ болон хуучин орон сууцны борлуулалтын мэдээлэл,улирлаар, дүүргээр 

·        Шинэ хуучин орон сууцны борлуулалт талбайн хэмжээгээр 

2)   Шинэ орон сууцны зах зээлийн нийлүүлэлт, дундаж үнэ,борлуулалтын мэдээлэл

·        УБ хотын шинэ орон сууц болон амины орон сууцнынийлүүлэлтийн ерөнхий тоон мэдээлэл 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслийн тооболон айлын тоо, дүүргээр, сүүлийн 13 сарын мэдээлэл 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны нийлүүлэлт,зэрэглэлээр, сүүлийн 3 жилийн тухайн улирлын мэдээллээр 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны нийлүүлэлтийнмэдээлэл зэрэглэл, дүүргээр 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны нийлүүлэлтонцлох дүүргээр, зэрэглэл тус бүрээр, сүүлийн 3 жилийн тухайн улирлынмэдээллээр

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны нийлүүлэлтонлох хорооллоор, дундаж үнэ

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны айлын тоо,  орсон хугацааны борлуулалт 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны борлуулалтынмэдээлэл, зэрэглэлээр, талбайн хэмжээгээр 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны нийлүүлэлтийнмэдээлэл захиалга авч буй хугацааны борлуулалт, хувиар 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслүүдийндундаж үнэ

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслүүдийндундаж үнэ, улирлаар, дүүргээр 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслүүдийндундаж үнэ, улирлаар, зэрэглэл, бүсээр

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслүүдийнзэрэглэлийн дундаж үнэ 

·        УБ хотын шинэ хуучин орон сууцны үнийн ерөнхий индекс

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны өндөрзэрэглэлийн төслүүдийн нийлүүлэлт болон дундаж үнийн мэдээлэл, сүүлийн 3 жилээр

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны өндөрзэрэглэлийн төслүүдийн нийлүүлэлт хорооллоор болон дундаж үнээр 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны бизнесзэрэглэлийн төслүүдийн нийлүүлэлт болон дундаж үнийн мэдээлэл, сүүлийн 3 жилээр

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны бизнесзэрэглэлийн төслүүдийн нийлүүлэлт хорооллоор болон дундаж үнээр 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны 4,0 саятөгрөгөөс дээш үнэтэй төслүүдийн үнийн жагсаалт болон борлуулалтын мэдээлэл 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны өндөр болонбизнес зэрэглэлийн төслүүдийн  орсонхугацааны борлуулалтын мэдээлэл 

3)   УБ хотын шинэ орон сууцны төслүүдийн дэлгэрэнгүйжагсаалт, дүүрэг тус бүрээр 

4)   УБ хотод хэрэгжиж буй шинэ орон сууцны онцлох төслүүдийнтанилцуулга 


Менежертэй холбогдох