Хямдрал

УБ хотын хуучин орон сууцны зах зээлийн мэдээлүүд

2020-05-21
800,000.00 800,000.00
 
 

1.    УБ ХОТЫН ХУУЧИН ОРОН СУУЦНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛҮҮД

1)    2000 оноос өмнөх хуучин орон сууцны мэдээллүүд

·         Зах зээлд зарагдахаар зарлагдсан орон сууцны мэдээллүүд-дүүргээр, өрөөгөөр 

2)    2000 оноос хойшхи хуучин орон сууцны мэдээллүүд

·         Зах зээлд зарагдахаар зарлагдсан орон сууцны мэдээллүүд-дүүргээр, өрөөгөөр 

2.    УБ ХОТЫН ХУУЧИН ОРОН СУУЦНЫ ТҮРЭЭСИЙН МЭДЭЭЛЛҮҮД

1)    УБ хотын түрээсийн орон сууцны дундаж үнэ-өрөө, дүүрэг

2)    УБ хотын түрээсийн орон сууцны үнийн ерөнхий индекс