Уб хотын оффис, худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн зах зээлийн мэдээллүүд

Алдаа мэдээлэх

2020-05-21
УБ хотын оффис, худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн зах зээлийн мэдээллүүд
600,000.00
 
 

1.    УБ ХОТЫН ОФФИСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛҮҮД

1)   УБ хотын оффисын нийлүүлэлт, дундаж үнэ, дүүргэлтийнмэдээлэл

·        УБ хотын оффисынхудалдахерөнхий дундаж үнэ, дүүргээр, улирлаар 

·        УБ хотын оффисынтүрээсийнерөнхий дундаж үнэ, дүүргээр, бүсээр, улирлаар, зэрэглэлээр 

·        УБ хотын оффисын дүүргэлтийн хувь, дүүргээр, зэрэглэлээр,  орсон хугацаагаар 

·        УБ хотын хамгийн өндөр болон хямд үнэтэй оффисынтүрээсийн дундаж үнэ, улирлаар 

2)   УБ хотын оффисын зэрэглэлийн худалдах болон түрээслэхүнийн жагсаалт 

3)   УБ хотод хэрэгжиж буй шинэ оффисын танилцуулга  


                        2.    УБ ХОТЫН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЛҮҮД 

1)   УБ хотын худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн дүүргэлт,төрлөөр 

2)   УБ хотын худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн дүүргэлт,хорооллоор, түрээсийн дундаж үнэ 

3)   УБ хотын худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээсийн дундажүнэ, төрлөөр 

4)   УБ хотод хэрэгжиж буй шинэ худалдаа үйлчилгээний төвийнтанилцуулга  

Менежертэй холбогдох