УБ хотын газар, хашаа байшингийн дундаж үнийн мэдээллүүд

2020-05-21
600,000.00
 
 

1.    УБ хотын газрын дундаж үнийн мэдээллүүд

1)   УБ хотын газрын дундаж үнэ-Зориулалтаар, дүүргээр

2.    УБ хотын хашаа байшингийн дундаж үнийн мэдээллүүд

1)   УБ хотын хашаа байшингийн борлуулалтын мэдээлэл

2)   УБ хотын хашаа байшингийн дундаж үнэ-бүс, хорооллоор