Уб хотын газар, хашаа байшингийн дундаж үнийн мэдээллүүд

Алдаа мэдээлэх

2020-05-21
УБ хотын газар, хашаа байшингийн дундаж үнийн мэдээллүүд
600,000.00
 
 


1.    УБ хотын газрын дундаж үнийн мэдээллүүд 

1)   УБ хотын газрын дундаж үнэ-Зориулалтаар, дүүргээр 


2.    УБ хотын хашаа байшингийн дундаж үнийн мэдээллүүд 

1)   УБ хотын хашаа байшингийн борлуулалтын мэдээлэл 

2)   УБ хотын хашаа байшингийн дундаж үнэ-бүс, хорооллоор

Менежертэй холбогдох