Нэмэлтээр авах мэдээллүүд

Алдаа мэдээлэх

2020-05-21
Нэмэлтээр авах мэдээллүүд
300,000.00
 
 


1.    Анхдагч болон хоёрдогч зах зээл дээр борлуулагдаж буйорон сууцны үнийн ашиг, алдагдал 

2.    Шинэ орон сууцны түрээсийн боломжит орлого, зэрэглэлээр/1м.кв/


Орон сууцны түрээсийн өгөөж 


Менежертэй холбогдох