Asenware aw-cfp2166-2 wireless галын самбар

Алдаа мэдээлэх

2020-05-20
ASENWARE AW-CFP2166-2 Wireless галын самбар (2 бүстэй)
 
 
Wireless дохиоллын систем нь радио долгионоор ажилладаг. Дохиолол нь бүхэлдээ галын хамгаалалтын системтэй холбогдсон бөгөөд бүх байгууламжийн хооронд холбогдсон байж болно.
Үүнд барилга байгууламж хооронд ямар ч хатуу утас байхгүй. Мөн шаардлагатай бол утастай
суурилуулах боломжтой юм. 

Утас татаж суурилуулахын тулд тулд суваг ухах, өрөмдөх, нэлээд их хүчин чармайлт шаардагддаг
Wireless галын дохиоллын системийг сонгосноор үүсдэг олон хүндрэлүүдээс зайлсхийх боломжтой.

Менежертэй холбогдох