Төмөр бетон тулгуур /шон/ 0.4-35 кВ хүртэл /залгаатай шон/

2019-11-06
 
 
Төмөр бетон тулгуурын үйлдвэр нь хоногт 9 метрийн 20ш ком тулгуур үйлвэрлэх хүчин чадалтай.