Цахилгаан гагнуурны электрод (Chosun)

Алдаа мэдээлэх

2020-05-18
 
 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас: 7013-1766

Брэнд: Chosun (Солонгос)

Цахилгаан гагнуурны электрод /Arc welding electrodes/

Тайлбар:

Гагнах байрлал:

F-Flat/хавтгай; V-Vertical/босоо; H-horizontal/хэвтээ; OH-Over Head/таазны байрлал

Гүйдэлийн төрөл:

АС-хувьсах гүйдлээр гагнах; DC-Тогтмол гүйдлээр гагнах;

"+" -нэмэх туйлаар гагнах," -" -хасах туйлаар гагнах

Стандарт:

AWS-American Welding Society/Америкийн гагнуурын нийгэмлэг

JIS-Japanese Industrial Standart/Японы үйлдвэрийн стандарт

KS-Korean industrial Standart/Солонгосын үйлдвэрийн стандарт
Менежертэй холбогдох