Процелин плита FULL PORCELAIN GLAZED TILE

2020-05-14
35,000.00
 
 


МОДЕЛ: CVL604 FULL PORCELAIN GLAZED MARBLE TILE

Хэмжээ: 60х60см

Зузаан: 8мм

Гадаргуу: Матт 

Үнэ: ₮35,000/м² (НӨАТ-орсон)

         ₮12,600/ш (НӨАТ-орсон)

Менежертэй холбогдох