Гидрийн шингэн

Алдаа мэдээлэх

2020-05-09
1.00
 
 

EQUIVIS ZS 46

Стандарт

Caterpillar TO-4 Komatsu Micro Clutch Allison C4

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан

Komatsu, ZF
Eaton Fuller, Allison,
Dana, Rockwell

ХэрэглээЗахын дамжуулагч
Нягт 150C-
Кинематик зунгалаг 400С-т225 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т19 мм2/c

Зунгалаг индекс

-
Ноцох хэм-

Царцах хэм

-12 0C


AZOLLA ZS 46

Стандарт

Caterpillar TO-4 Komatsu Micro Clutch Allison C4

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан

Komatsu, ZF
Eaton Fuller, Allison,
Dana, Rockwell

ХэрэглээЗахын дамжуулагч
Нягт 150C-
Кинематик зунгалаг 400С-т225 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т19 мм2/c

Зунгалаг индекс

-
Ноцох хэм-

Царцах хэм

-12 0C


DYNATRANS AC 50

Стандарт

Caterpillar TO-4 Komatsu Micro Clutch Allison C4

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан

Komatsu, ZF
Eaton Fuller, Allison,
Dana, Rockwell

ХэрэглээЗахын дамжуулагч
Нягт 150C-
Кинематик зунгалаг 400С-т225 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т19 мм2/c

Зунгалаг индекс

-
Ноцох хэм-

Царцах хэм

-12 0C


DYNATRANS AC 30

Стандарт

Caterpillar TO-4 Komatsu Micro Clutch Allison C4

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан

Komatsu, ZF
Eaton Fuller, Allison,
Dana, Rockwell

ХэрэглээАраан дамжуулга / хүч дамжуулах анги
Нягт 150C-
Кинематик зунгалаг 400С-т105 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т12 мм2/c

Зунгалаг индекс

-
Ноцох хэм-

Царцах хэм

-24 0C


DYNATRANS AC

Стандарт

Caterpillar TO-4 Komatsu Micro Clutch Allison C4

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан

Komatsu, ZF
Eaton Fuller, Allison,
Dana, Rockwell

ХэрэглээГидрийн систем
Нягт 150C-
Кинематик зунгалаг 400С-т37 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т6 мм2/c

Зунгалаг индекс

-
Ноцох хэм-

Царцах хэм

-30 0C

Менежертэй холбогдох