Дизель болон бензин хөдөлгүүрийн тос

Алдаа мэдээлэх

2020-05-09
1.00
 
 


RUBIA TIR 7900

Стандарт

API CJ-4/SM, ACEA E9/E7-04

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан
Cummnis: CES 20081 Caterpillar: E3 Volvo:VDS
Хэрэглээ2007 оноос хойшхи дизель болон бензин хөдөлгүүрийн тос
Нягт 150C0.8811 кг/л
Кинематик зунгалаг 400С-т109.1 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т14.9 мм2/c

Зунгалаг индекс

-
Ноцох хэм220 0C

Царцах хэм

-38 0C


RUBIA TIR 7900 FE

Стандарт

API CJ-4/SM (API CJ-4,CI-4 Plus, CI-4,CH-4, CG-4, CF/SM) ACEA E7/E9

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан

Cummins CES 20081, Caterpillar EFC-3 Mercedes Benz MB-228.31, Volvo VDS-4

Хэрэглээ2007 оноос хойшхи шинээр гарсан дизель хөдөлгүүрт зориулсан хагас синтетик тос
Нягт 150C0.871 кг/л
Кинематик зунгалаг 400С-т65.7 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т11.8 мм2/c

Зунгалаг индекс

-
Ноцох хэм195 0C

Царцах хэм

-34 0C

RUBIA TIR 7400

Стандарт

API-CI-4/SL, ACEA –E5/E7

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан
Global-DHD 1 Mercedes-MB Approval 228.3, Man M3275, CAT ECF-1a
ХэрэглээДизель хөдөлгүүрийн тос Евро 4 болон 5 моторт маш тохиромжтой
Нягт 150C0.883 кг/л
Кинематик зунгалаг 400С-т105 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т14,2 мм2/c

Зунгалаг индекс

142
Ноцох хэм>200 0C

Царцах хэм

-30 0C


RUBIA WORKS 1000

Стандарт

API CJ-4/SM (API CJ-4,CI-4 Plus, CI-4,CH-4, CG-4, CF/SM) ACEA E7/E9

Үйлдвэрлэгчийн шаардлага
хангасан

Cummins CES 20081, Caterpillar EFC-3 Mercedes Benz MB-228.31, Volvo VDS-4

Хэрэглээ2007 оноос хойшхи шинээр гарсан дизель хөдөлгүүрт зориулсан хагас синтетик тос
Нягт 150C0.871 кг/л
Кинематик зунгалаг 400С-т65.7 мм2/c
Кинематик зунгалаг 1000С-т11.8 мм2/c

Зунгалаг индекс

-
Ноцох хэм195 0C

Царцах хэм

-34 0C

Менежертэй холбогдох