Лотки УБК-1А (Л -20.10), УБК-2А(Л-20.5), УБК-5А 

Лоткиний таг ГСХ-6, Лоткиний дэр (ялуу), Я-05,

Гадна сувгийн хавтан / лотки /  

Манай бүтээгдэхүүний давуу тал нь булангуудыг хүчитгэж өгсөн тул угсралт суурилуулалтын үед эвдрэл гэмтэлд орохгүй ба даац сайжирсан.

Менежертэй холбогдох