Төмөр бетон тулгуур /шон/ залгаас L=4,5, 6 метр Ф40

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 

Угсралтын марк: Төмөр бетон цилиндр тулгуур /шон/ 0.4-35 кВ хүртэл /өндөрлөгөө/

Хийцлэлийн марк: ТБШ.0.4-6/1   ТБШ.0.4-6/2   ТБШ.0.4-6/3  ТБШ.0.4-4.5

Менежертэй холбогдох