К.Ш.З. 22,6 метр Төмөр бетон тулгуур /шон/ 35-110 кВ

2019-11-06
 
 
К.Ш.З. 22,6 метрийн конусон бетон тулгуур /шон/