Төмөр бетон тулгуур /шон/ L=22,5 метр Ф40

Алдаа мэдээлэх

2024-06-06
 
 

Угсралтын марк: ЗБТ-35-18м Төмөр бетон цилиндр тулгуур /шон/ ЗБТ35-0.4.Т22,5а

Хийцлэлийн марк: ТБШ.0.4-9/1  ТБШ.0.4-9/2  ТБШ.0.4-4.5

Менежертэй холбогдох