Төмөр бетон тулгуур /шон/ L=18 метр Ф40

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 

Угсралтын марк: ЗБТ-35-18м Төмөр бетон цилиндр тулгуур /шон/ ЗБТ35-0.4.Т18а, 

Хийцлэлийн марк: ТБШ.0.4-9/1  ТБШ.0.4-9/2

Менежертэй холбогдох