Төмөр бетон тулгуур /шон/ ЗБТ.35.18а -18 метр

2019-11-06
 
 
Хоногт 9 метрийн 20 ширхэг хүчитгэсэн төмөр бетон тулгуур /шон/ үйлдвэрлэх хүчин чадалтай.