1 фазын цахилгаан тоолуур

Алдаа мэдээлэх

2020-04-20
1 ФАЗЫН ЦАХИЛГААН ТООЛУУР
1.00
 
 
ҮНДСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
DDSF36A загварын нэг фазын олон тарифт электрон тоолуур нь сүүлийн үеийн өндөр чадамжтай микроэлектрон схем дээр тулгуурлан, IEC62053-21, IEC62056 стандартын шаардлагын дагуу үйлдвэрлэсэн. 

ДАВУУ ТАЛУУД: 
Ашиглалтын хугацаа урт 
Цахилгааны дотоод хэрэглээ маш бага 
Хэт хүчдэл даах чадвартай 
Бага овортой, хөнгөн жинтэй 
Тоолуур нь тэжээлээс салах үед өөрт байгаа мэдээллээ автоматаар хадгалах санах      ойтой 
Тоолуурын LED дэлгэцэнд нийт тоолсон эрчим хүч, тариф тус бүрийн тоолсон эрчим хүч, тухайн он сар өдөр, цаг болон бусад мэдээллүүдийг харуулах боломжтой 
Тоолуурын цаг нь өндөр багтаамжийн литигийн батерейгаар тэжээгддэг тул цагийг өндөр нарийвчлалаар харуулдаг 
Мэдээлэл дамжуулах RS485 холболттой 
3 тарифаар 12 үечлэлд хуваан тохируулах боломжтой

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газрын баталгаа: 8 жил
Баталгаат хугацаа: 5 жил 

Менежертэй холбогдох