Mait ec35 өрөмдлөгийн машины түрээс

Алдаа мэдээлэх

2020-04-14
MAIT EC35 өрөмдлөгийн машины түрээс
 
 

Өрөмний диаметр 60 см

Өрөмдлөг хийх гүн 16м


Менежертэй холбогдох